Bibliography

Export 9 results:
Filters: Author is Ribbe, M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Achterberg WP, Frijters D., Ribbe M.  2008.  Het vóórkomen van ulcera in verpleeghuizen.. Tijdschr voor Gerontol Geriatr . In Press