Bibliography

Export 17 results:
Filters: Author is Frijters, D.  [Clear All Filters]
Journal Article
Onder G., Carpenter I., Finne-Soveri H., Gindin J., Frijters D., Henrard J.C, Nikolaus T., Topinkova E., Tosato M., Liperoti R. et al..  2012.  Assessment of nursing home residents in Europe: the Services and Health for Elderly in Long TERm care (SHELTER) study. BMC Health Serv Res. 12:5.
Frijters D., Carpenter G.I, Bos J.T, Bernabei R..  2008.  Berekenen van kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg: voorbeeld uit het ADHOC project, een vergelijking tussen thuiszorgorganisaties uit 11 Europese landen.. Tijdschr voor Gerontol Geriatr. 39:44-54.
Carpenter I., Gambassi G., Topinkova E., Schroll M., Finne-Soveri H., Henrard J.C, Garms-Homolova V., Jonsson P., Frijters D., Ljunggren G. et al..  2004.  Community care in Europe. The Aged in Home Care project (AdHOC). Aging-Clinical & Experimental Research. 16(4):259-69.
Kleijer B.C, van Marum R.J, Egberts A.CG, Jansen P.AF, Frijters D., Heerdink E.R, Ribbe M..  2009.  The course of behavioral problems in elderly nursing home patients with dementia when treated with antipsychotics. International Psychogeriatrics. 21(05):931-940.
Steel K., Frijters D., Ribbe M., Achterberg W..  2004.  De RAI-Palliatieve Zorg: een beoordelingsinstrument voor intra- en extramurale palliatieve zorg.. Tijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde. 28:19-22.
Kool T., Meulen Tvd, De Jong D., Frijters D..  2007.  Eindelijk zicht op kwaliteit in de V&V.. Zorg Magazine. 11:14-17.
Achterberg WP, Frijters D., Ribbe M.  2008.  Het vóórkomen van ulcera in verpleeghuizen.. Tijdschr voor Gerontol Geriatr. In Press
Achterberg WP, Frijters D., de HCWVet.  2008.  In de ban van de ZZP? Zorgzwaarte en het pakket van de verpleeghuisarts. Tijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde. 33:50-52.
Boorsma M., Joling K., Dussel M., Ribbe M., Frijters D., van Marwijk H.W, Nijpels G., van Hout H..  2012.  The incidence of depression and its risk factors in Dutch nursing homes and residential care homes. Am J Geriatr Psychiatry. 20(11):932-42.
P. v H, Ooms M., Frijters D., Ribbe M.  2006.  Incontinentie in het verpleeghuis: een combinatie van urine en feces incontinentie.. Tijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde. 31:82-6.
Frijters D., Achterberg W., Hirdes J.P, Fries B.E, Morris J.N, Steel K..  2001.  [Integrated health information system based on Resident Assessment Instruments]. Tijdschr Gerontol Geriatr. 32(1):8-16.
Frijters D., Achterberg W., Hirdes J.P, Fries B.E, Morris J.N, Steel K..  2001.  Integrated health information system based on Resident Assessment Instruments. [Dutch]. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 32(1):8-16.
Hirdes J.P, Fries B.E, Morris J.N, Steel K., Mor V., Frijters D., LaBine S., Schalm C., Stones M.J, Teare G. et al..  1999.  Integrated health information systems based on the RAI/MDS series of instruments.[erratum appears in Healthc Manage Forum 2000 Summer;13(2):41]. Healthcare Management Forum. 12(4):30-40.
Morris J.N, Fries B.E, Frijters D., Hirdes J.P, Steel R.K.  2013.  interRAI home care quality indicators. BMC Geriatr. 13:127.
Bernabei R., Murphy K., Frijters D., DuPaquier J.N, Gardent H..  1997.  Variation in training programmes for Resident Assessment Instrument implementation. Age Ageing. 26 Suppl 2:31-5.
Achterberg WP, Frijters D., Henrica C.W.De Vet.  2008.  Zorgzwaartepakketten in de V & V sector: te belangrijk voor een 'Quick and dirty' ontwikkeling.. Medisch Contact. :4.