In de ban van de ZZP? Zorgzwaarte en het pakket van de verpleeghuisarts.

TitleIn de ban van de ZZP? Zorgzwaarte en het pakket van de verpleeghuisarts.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsAchterberg WP, Frijters D., de HCWVet
JournalTijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde
Volume33
Pagination50-52
Accession NumberNo WOS number