Incontinentie in het verpleeghuis: een combinatie van urine en feces incontinentie.

TitleIncontinentie in het verpleeghuis: een combinatie van urine en feces incontinentie.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsP. v H, Ooms M., Frijters D., Ribbe M
JournalTijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde
Volume31
Pagination82-6
Accession NumberNo WOS number