De RAI-Palliatieve Zorg: een beoordelingsinstrument voor intra- en extramurale palliatieve zorg.

TitleDe RAI-Palliatieve Zorg: een beoordelingsinstrument voor intra- en extramurale palliatieve zorg.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsSteel K., Frijters D., Ribbe M., Achterberg W.
JournalTijdschr voor Verpleeghuisgeneeskunde
Volume28
Pagination19-22
Accession NumberNo WOS number