Bibliography

Export 22 results:
Filters: First Letter Of Title is G  [Clear All Filters]
I
Ikegami N.  1998.  Growing old in Japan.. Age & Ageing. 27:277-278.
J
Jensdóttir ABirna, Guðmundsdóttir H, Pálsson H, Hjaltadottir I, Jónsson PV, Sigurgeirsdóttir S.  1998.  Gagnasafn um heilsufar og hjúkrunarþarfir aldraðra á elli-og hjúkrunarheimilum. Aðferðafræði mælinga á raunverulegum aðbúnaði íbúa, RAI. Tímarit hjúkrunarfræðinga. 74:209-12.